Zuiderzeepad (27) Muiderberg naar Bikbergen

P1110486

Op het moment dat Freek de Jonge in zijn rode bolide Muiderberg uitrijdt rijden wij met de bus Muiderberg binnen en stappen even later uit bij de bushalte bij het Rechthuis. Wij gaan op weg naar het water om daar verder te gaan met de route die ons verder en verder brengt. Het pad brengt ons langs het water en onder de A6 door. Wanneer we deze hindernis hebben genomen komen we in het Naarderbos, dat meer een golfballenbos is, vanwege de rondlopende dames en heren in gezelschap van een ruim uitgevallen boodschappenwagentje op twee wielen. Onze aandacht richt zich eerder op het uitzicht op de polder met een lange naam “Binnendijksche Overscheensche Berger- en Meentpolder”. Aan de overzijde van deze polder ligt de A1 en de auto’s en vrachtwagens zijn te zien en een enkele motor is te horen. P1110495

Tussen het Naarderbos en Naarden ligt een ruime jachthaven, waar een vis rondvliegt zonder schade aan te richten. De volgende snelweg is aan de beurt. We duiken de A6 onderdoor. De gegoede burgerij uit deze contreien wil natuurlijk wel snel de snelweg op. Op de rand van polder en bebouwing (met zicht op de A1) trekken we verder over een grasdijk. Aan het einde van de grasdijk komen we bij de buitenste rand van de vesting Naarden.  

P1110501

Om de schoonheid van de vesting in één oogopslag te zien zou je boven de vesting dienen te zweven. Dan zie het prachtige patroon van het bastion. Bij gebrek aan zweefkunst kun je ook een zoektocht op het internet beginnen of een lokale kaart kunnen raadplegen. Aan het begin van de Kooltjesbuurt gaan we op een picknickbank zitten en nemen een lunch. Dan begint onze historische tocht. In de gracht nemen ouderen plaats in een schuit om te beginnen aan een rondvaart. Wij beginnen aan onze Naardense wandeling. Al snel komen we bij Het Arsenaal, waar de beroemde ontwerpers en architecten Jan en Monique des Bouvries zitting hebben, we nemen even een kijkje binnen en zien nog een fraai wandelbankje. We nemen niet de vrijheid om er op te gaan zitten.   

P1110517

Via een deel van de vestingwerken vervolgen wij ons pad. Soms is het even zoeken waar de weg ons leidt, maar we komen er uit. We houden even halt bij de Utrechtse Poort, waar de plaatselijke VVV is gevestigd. Mensen fietsen rond, kijken naar de vijver en de Poort (een van de twee poorten waardoor je vroeger Naarden binnen kon komen). Wij slaan af en slagen er niet in om de verleiding van een ijsje te weerstaan. Het IJshuys is net open en de smaak van het ijs is prima (dat van de slagroom iets minder). Enigszins afgekoeld komen we uit bij de Grote Kerk van Naarden. In de schaduw van dit immense gebouw staat een standbeeld van de theoloog en pedadagoog Jan Amos Komenský, beter bekend met de naam Comenius (1592 – 1670). Deze beste man heeft zich sterk ingezet voor onderwijs voor allen, jongens en meisje, welgesteld en arm. Hij schreef leerboeken en zette zich in voor vernieuwingen in schoolsystemen van meerdere landen. Hij zwierf door Europa, op het laatst van zijn leven vond hij onderdak in Amsterdam. Hij werd begraven in de Waalse kerk in Naarden, voor zover ik weet was hij nooit in Naarden geweest.  In Naarden is nu zijn mausoleum en een museum dat aan hem en zijn nalatenschap is gewijd. In Nederland zijn  veel scholen die zich hebben getooid met de naam ‘Comenius’. Het mausoleum en het museum hebben veel aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers, met name mensen uit Moravië en Tsjechië.  

P1110520

Komenský staat voor de Grote Kerk van Naarden, die de deuren open heeft staan. We lopen naar binnen en lopen rond. Er is een mooie tentoonstelling over de geschiedenis van deze imposante kerk. Veel gemeenteleden hebben hun steentje bijgedragen aan de collectie die is tentoongesteld. Voor het muzikale publiek in de lage landen is deze kerk bekend van de jaarlijkse (op Goede Vrijdag) opvoering van de Mattheus Passion, in aanwezigheid van het voltallige kabinet. In de kerk is versteende aandacht voor Johan Schoonderbeek, die de start gaf voor de Bach Vereniging, die jaarlijks zorgt voor de opvoering. Belangrijker voor de kerk is dat er iedere zondag diensten gehouden worden van de Protestante Gemeente te Naarden. Het Woord blijft klinken vanaf de kansel.

Wij lopen verder door Naarden en gaan de stad uit via de vestingwallen, prachtige paden tussen bomen, bijvoorbeeld de Korte Bedekte Weg. Dan over de Oostdijk de A6 weer eens onderdoor. We gaan de polder in en wandelen over een fietspad. Dichtbij het bos gekomen lijkt het er op dat de tekst van de route en het kaartje van de route niet helemaal meer bij elkaar passen. Bij de Meentweg slaan we rechtsaf en lopen langs Bergerac, dat achter heggen verscholen ligt. Het is het onderkomen van meneer en mevrouw des Bouvrie. Het is ook wel te zien aan de geheel witte poort die de oprit afsluit. Op de Meentweg en vervolgens de Flevoweg zijn we aangekomen in het gebied van de optrekjes met ruime parken en bossen er om heen. zoals bijvoorbeeld Drafna, dat nu in handen is van de familie Brenninkmeijer. Het zijn de gegoede burgers die hier wonen en die genieten van het oude geld of het jonge geld. 

Wij nemen voorlopig afscheid van deze buurt door aan het begin van Bikbergen bij een bushalte onze opwachting te maken. 

Zuiderzeepad – Muiderberg naar Bikbergen – 15 kilometer