Zuiderzeepad (12) Lemsterhoek naar Murns

P1090798
“Hier op de vaart heeft mijn moeder leren schaatsen”, zeg ik tegen meneer Wigwam.
Wandellief en ik staan voor zijn huis aan de Sminkewei. We hebben zojuist een foto gemaakt van zijn woning. Hoog in de voorgevel staat de naam ‘NELLY’. Het huis behoort bij de camping ‘De Wigwam’. Een klein beetje van de wandelroute staat dit huis. Aan de overkant van de weg ligt de Sminkefeart. In huize Nelly heeft mijn moeder gewoond, hier is een tante van mij geboren in 1929. Hun vader (en mijn opa) was boswachter en jachtopziener en ging hier in Aldemardum aan de slag.
Inmiddels heb ik mijn moeder aan de telefoon en wandellief praat met de eigenaar, zijn vrouw en zijn schoonvader. Er is nog een oudere generatie, maar die is er nu niet bij. De naam ‘NELLY’ komt van een dochter van de man die het huis bouwde en er het eerst in woonde. Kort na de bouw vertrok het gezin halsoverkop naar de Verenigde Staten. Mijn moeder ging in Aldemardum naar de school met de bijbel en naar Nijemardum naar de kerk met de bijbel. Soms komen er nog bezoekers van heinde en verre om te kijken naar het huis.P1090773
In Aldemarrum hebben we al een hele tocht achter de rug. Het begin lag bij de bushalte Lemsterhoek, vandaar gaan we de dijk op en komen aan bij Teakesyl. Zoals de naam al doet vermoeden is hier een sluis, maar wij hebben meer aandacht voor de joodse begraafplaats, die net binnendijks ligt. In 1802 werd een stuk grond aangekocht door de joodse gemeenschap van De Lemmer, 74 jaar later kwam een naastgelegen hoger deel erbij. De laatste begrafenis was in 1938. Tijdens de tweede wereldoorlog zijn de laatste drie joden uit Lemmer weggevoerd naar Auschwitz en omgebracht. P1090783

Vanaf Taekesyl gaan we verder de vlakte in van het polderlandschap, doorsneden met kleine en grotere wateren. Eén van die grotere wateren is de Sondeler Leien, zelfs in het gelukkige bezit van een vogelkijkhut. Hier in de buurt zijn veel ganzen die volop de ruimte en de tijd hebben gekregen.
De Heaburgén is een lange weg met boerderijen. Eén van die boerderijen heeft de naam ‘De Groninger’. Dit wijst op een vroege invasie vanuit een ver land, het zou ook kunnen dat de stijl van de boerderij meer aan een Groninger hereboer doet denken dan aan een Fryske polderboer. Molen ’t Zwaantje zwaait niet naar ons, zij houdt haar wieken stil bij haar lichaam.
De Haeburgén brengt ons naar Nijemardum, waar we even van de route afgaan om stil te staan bij de kerk in het dorp. Er wordt druk geklust. We gaan naar het noorden over een wandel- en fietspad. Een bankje staat in de zon en wenkt ons nadrukkelijk. Met de zon op ons gezicht en de blik op Nijemardum eten we brood en drinken thee. Even verderop komen we bij de Jeneverdyk, dit hebben we niet gedronken tijdens onze lunchpauze. Via het Heidepaed, waar het zelfs druk is met oudere fietsers, komen we bij de Sminkewei, gereed voor een kleine historische aftakking. Zou mijn u moeder met het hele gezin via het Heidepaed naar de kerk in Nijemardum zijn gegaan?

P1090802
In het centrum van Aldemarrum nemen we weer een pauze, bij de kerk aan de Brink is ook de Brasserie De Brink open, zelfs de keuken is open. De gastvrouw hangt de bloemetjes buiten, terwijl wij drinken en langzaam het lunchduo vis naar binnen werken. Op de afrekening staan de historische woorden: “Tige Tank Oant Sjen”. P1090806
De tweede wereldoorlog is niet aan dit gebied voorbij gegaan. We zien meerdere oorlogsmonumenten en dat is bijna altijd een verwijzing naar die tweede oorlog. Aan de grens van het Jolderenbosk komen we in aanraking met een luchtwachttoren. In vroeger tijden van de Koude Oorlog werd hier uitgekeken naar de vijand uit het oosten, die uiteraard ook vanuit een andere windstreek kon komen. De toren werd gebouwd in het jaar van de Watersnoodramp. Hier is ook het hoogste punt van het Gaasterland. Het gaat hier om 12.70 meter boven NAP. Een andere bron rept van 12.15 meter. Met deze hoogten maken 55 centimeters een groot verschil. P1090813
In het Rysterbosk bij Riis is een andere herinnering aan oorlog en invasie. In het bos staat een vredestempeltje dat zijn oorsprong vindt in de vreugde van het verdwijnen van de Fransozen. Tijdens de laatste herfst van de tweede wereldoorlog hadden de Duitsers hier een installatie om V2-raketten af te vuren. Daarbij ging wel eens iets mis en toen lag het tempeltje aan diggelen. P1090824
Het pad door het Rysterbosk leidt naar het Murnser Klif. Dit is een oude keileemrug. Lang voor de wereldoorlogen en de tijd van de Fransozen kwam die keileemrug hier te liggen. Het is nu rustig op enkele verdwaalde fietsers na, maar in zomerse tijden zal het hier drukker zijn, ook gezien de uitgebreide parkeerplaats. We nemen de tijd voor eten en drinken op een hoge bank en zien bijna de zon in de zuiderzee zakken.

P1090828
De weg brengt ons naar Murns. Een kleine begraafplaats (met meerdere levende bezoekers) ligt uitgerust rond een fraaie klokkenstoel. De zon schijnt, de stilte waait langzaam voorbij. In de verte rijdt een bus blauw over de weg.
Tussen Murns en Bakhuzen is een kleine verzameling wegen, vergezeld van bushaltes. We kiezen een bushalte uit en spoedig komt de blauwe bus die ons via een toeristische route naar Balk brengt. En de zon schijnt nog steeds.

Advertenties

Zuiderzeepad (11) Dolsterhuzen naar Lemsterhoek

Het is dinsdag.
De 11e februari van het jaar 1812.
Door de straten van De Lemmer loopt Willem Roelofs. Hij is op weg naar de Mairie. Ene Napoleon, die op dat moment druk bezig is in het oosten van Europa, vond het een goede gedachte om iedereen een familienaam te laten hebben. Daarom loopt Willem nu door de straten van zijn woonplaats.
Hij is in 1768 geboren in Sleat, daar groeide hij op, trouwde hij met Ybeltje en deed belijdenis in de plaatselijke Gereformeerde kerk. Vanuit Sleat vertrok hij met Ybeltje en hun kinderen naar het zuiden. Terwijl hij door de straten loopt is hun jongste kind, Hendrik, nog maar 16 weken jong en Willem 43 jaar.
Hij stapt de Mairie binnen en loopt naar de klerk die zijn nieuwe familienaam in zal schrijven in het Aannemingsregister. Ook de kinderen van Willem en Ybeltje komen er in te staan: Marijke, 11 jaar; Martje 8 jaar; Roelof 5 jaar; Lolke 3 jaar; Trijntje 2 jaar en de jonge Hendrik. Ybeltje wordt niet genoemd. Willem schrijft eigenhandig zijn volledige naam aan het einde van de akte. Opvallend, want de man die voor hem aan de beurt was op die dinsdag zette een kruisje en de klerk schreef er iets bij.
Meer dan 200 jaar later loopt er weer een Willem door de straten van Lemmer. Met dezelfde achternaam die zijn verre voorvader had aangenomen.
Maar voordat ik door de straten van De Lemmer loop rijden we er eerst met de auto door en daarna met de bus. We hebben onze auto geparkeerd bij een autobedrijf op de Lemsterhoek, een spurt naar de bushalte, die twee dagen buitenwerking is (er wordt een nieuw bushokje geplaatst). Tijdens de spurt merk ik dat ik mijn pet niet op heb, zeker in de auto laten liggen. De buschauffeur is bereid om voor ons te stoppen, we stappen uit bij het busstation en stappen even later in dezelfde bus in om in Dolsterhuzen uit te stappen. De wandeling kan beginnen.

P1090694
We steken de sleat over en komen in Ychtenbrêge. We gaan langs het water van het Tsjûkemar en lopen over het Lodo van Hamelpad. Dit pad is genoemd naar de verzetsman Lodo die bij het meer opgepakt zou worden door een watervliegtuig die hem naar Engeland zou brengen. Helaas pakten de Duitser hem op en hij overleefde de oorlog niet.

P1090696
Het Tsjûkemar ligt er mooi bij, het blauwe water onder de zon die nu uitbundig schijnt. Bij het gemaal van Ychten (ja, van die brug) komen we de zussen Tsjûke en March tegen die uitkijken over het meer. Het verhaal gaat dat de twee zussen getuige waren van een grote veenbrand. Door de enorme rookontwikkeling konden ze elkaar niet meer zien. Ze riepen elkaar bij de naam. Nadat de rook om het hoofd was verdwenen was het veen niet meer. Er lag een meer. Maar het geluid van de stemmen van die twee zussen is nog steeds te horen.
We lopen langs het water door tot aan Giterskebrêge, dat verbonden is aan Eastersee. Gitersjebrêge heeft een bijzondere geschiedenis. Uit de omgeving van Giethoorn kwamen veenwerkers hier naar toe vanwege de vervening van het gebied. De naam van dit dorp is een levende herinnering aan Giethoorn. Een andere herinnering aan die tijd is het voetpad langs de Giterske Feart. Net als in Kalenberg tijdens een vorige etappe zijn hier veel vervenershuisjes, klein, soms nog kleiner, andere iets uitgebouwd. Maar bijna allemaal even verlaten als de huisjes in Kalenberg. Via het geasfalteerde Holsteinpad (woonden hier mensen uit het hertogdom Holstein?) gaan we de Veendijk op, om weer af te slaan bij de Otterweg. Hier maakt een hond zich druk om onze aanwezigheid. Een volgende hond, die van boer Oenema, springt vrolijk tegen mij op. Een derde hond aan de Otterweg blijft rustig op afstand zitten, alsof de drie honden een WhatsApp-groep hebben om te waarschuwen bij vreemd volk.
Met de rug tegen de Grietendijk nemen we een lunchpauze. Achter ons is de Lemsterhop. Daarachter doemt de Noordoostpolder op. De zon schijnt en we zitten in de luwte van de dijk. Auto’s gaan van links naar rechts en van rechts naar links, groot en klein. Zelfs een bulkwagen uit Nijkerk. Van rechts komt een dame op een ligfiets, fiettassen achterop. We groeten elkaar vriendelijk. Zij rijdt naar links, de richting van De Lemmer.

P1090719
We komen De Lemmer binnen via een overhoop gehaalde toegang bij de snelweg A6. Het lukt ons om via een verlegd fietspad door te dringen tot de bebouwing van het dorp, nadat we het busstation rechts hebben laten liggen. De route zoekt snel het water van de haven op. Aan de overzijde is het grote gebouw van een scheepswerf. Gelukkig is aan deze zijde de kleinschaligheid niet uit het oog verloren. Via een houten looppad komen we bij de oude gebouwen die bij de oude sluis horen. Een huisje voor de sluisknecht (links), een huis voor de sluismeester (verderop) en het huisje voor de Rijksgetijmeter (rechts). Zo komen we in het dynamische centrum van De Lemmer, historische grond. We nemen zitting aan een tafeltje van restaurant Centrum, genieten van een stevige erwtensoep+ en drinken. Aan een muur hangt een foto van een dame met naast haar een jonge versie van ‘De Beer van Lemmer’.
We gaan de Oudesluis in en daar treffen we de dame met de ligfiets. Zij vraagt of wij het Zuiderzeepad lopen. We kunnen het niet ontkennen. Vervolgens de vraag naar de kwaliteit van de markering. ‘Is het goed te vinden?’. Dan komt de aap uit de mouw: zij verzorgt de markering voor het gedeelte tot aan Lemmer. Dankzij haar markeringen zijn wij hier aangekomen. We praten nog even en dan gaat zij de winkel in en wij danken haar voor haar vrijwillige inzet voor het pad en gaan verder.

P1090735
De Oudesluis gaat over in de Kortestreek. Op het punt waar deze beiden bij elkaar komen of juist uitééngaan staat een fraai beeldje van een Lemmer visser.
We slingeren langs wateren, huizen, overtuinen en een verlaten ijsbaan. Opvallend bij veel huizen zijn de posters voor de aanstaande verkiezingen voor de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren. Veel posters zijn van de NCPN. De oude CPN is opgegaan in de bonte verzameling van GroenLinks. Niet iedere oude communist was het daarmee eens en zo ontstond de Nieuwe CPN. Tien van de elf kandidaten op de kieslijst wonen in De Lemmer.
We zijn aangekomen bij de baai van Lemmer, een bijna verlaten strand voorzien van kruiend ijs, de laatste restanten. Wanneer we de andere kant uitkijken zien we een zee. Een zee van caravans in allerlei soorten en maten, al dan niet uitgebouwd met hokjes en vakjes en bouwsels van allerhande materiaal. Hutje mutje. Het doet bijna pijn aan de ogen.
We lopen verder op de grens van land en water. Vlakbij een bocht naar de Plattedijk raken we in gesprek met een Lemmer echtpaar. Zij hebben jaren geleden het Zuiderzeepad gelopen (nog zonder de Afsluitdijk). Wellicht gaat ze dat nieuwe deel een keer lopen. Ze zijn nu bezig met het Floris V-pad. P1090747
Via de Plattedijk komen we bij de Prinses Margrietsluis, maar voordat het zo ver is hebben we een mooi zicht op het oudste en werkende stoomgemaal ter wereld. Het is het ir. D.F. Woudagemaal. IJs ligt op het water.

P1090761

Voorbij deze grote sluis maken we een grote lus om rondom de Lemsterhoek te wandelen. Wanneer we bij het water van het IJsselmeer komen zien we hier ook een veld van kruiend ijs, met een enkele vogel er in. Gelukkig niet vast gevroren, maar meer een voorstander van een dompelbad. Een deel van de Lemsterhoek is bedrijventerrein geworden, het restant is een mooi rustig groen gebied. We lopen over een stenen dijk langs het water, vanaf hier hebben we prachtige uitzichten en horen stilte zover het oor reikt.

P1090764
We komen aan bij de doorgaande weg langs de Dyksleat. Hier verlaten wij de route en lopen terug naar de Lemsterhoek en het bedrijf waar wij onze auto hebben geparkeerd.
Dan zie ik mijn pet, aan de rechterbuitenspiegel. Een glimlach op mijn gezicht laat zien dat ik blij ben weer herenigd te zijn met pet. De man achter de balie van het garagebedrijf lacht en zwaait. Ik loop naar binnen om hem te bedanken.

Advertenties

Trage Tocht Vierhouten

P1090674

Bij bushalte Centrum in Vierhouten is de buitentemperatuur -5 C. Wat de gevoelstemperatuur is is niet bekend. Waarschuwingen zijn uitgegaan en binnen gekomen. De warme kleding is uit de kast gegaan en aangetrokken. De reis met trein en bus is gemaakt. De trage tocht kan beginnen. Vandaag sta ik er alleen voor, wandellief heeft andere bezigheden. Toch ben ik niet alleen, want de hele dag is er een compagnon bij me. De hele tocht schijnt de zon op mijn pad.   P1090675

Vanaf de bushalte ga ik tussen bebouwing en sportveld en ruime parkeerplaats door en kom uit bij hotel Vierhouterbos aan de Nunspeterweg. Hier komt al een windvlaag uit de geschiedenis voorbij waaien. In vroeger tijden heette het hier De Kloek. Mijn oudste zus heeft in die vroegere tijden hier gewerkt.

P1090679

 

Het is niet moeilijk en inspannend om de bebouwing van Vierhouten achter mij te laten en één van de vier bossen rond het dorp in te gaan. Ik zie tussen de bomen de Ossenkolk. Ik vermoed dat in het verleden hier de ossen naar toe werden gebracht voor de wekelijkse wasbeurt. Nu is de kolk bevroren en zijn schaatsers op het ijs die hun rondjes draaien om het eilandje. Oud en jong, ouders en kinderen vermaken zich prima.

P1090680

Wanneer ik bij het Eibertjespad aankom maak ik een oriëntatiefout. Ik loop met mijn telefoon in mijn hand. Op het scherm volg ik de route, maar ik merk dat ik zo eerder wegdwaal met mijn gedachten dan wanneer ik een routebeschrijving in een boekje volg. 

Ik stuit op een pad dat aan het begin is geblokkeerd en aan het einde ook, daartussen ligt van alles wat los en vast zat op het pad. Het is duidelijk dat de bosbeheerder het pad niet meer wil laten gebruiken, maar aan een spoor te zien maken wandelaars nog steeds gebruik van dit niet meer bestaande pad.  

Daarna komt een lange rechte laan die mij naar het noorden voert. Ergens rechts staat Huis de Vennen, met één van de langste oprijlanen van Nederland. Aan de zuidelijke kant van de snelweg A28 ligt het Zandenbosch en de route slingert zich door dit gebied. Bij een paar kleine vennen zijn mensen van Staatsbosbeheer aan het werk. Zij kunnen nu op een klein eilandje komen, waar gesnoeid zal worden. Misschein maakten deze twee vennen deel uit van het terrein van het Ronde Huis uit. De rododendrons die even verderop liggen hoorden er zeker bij. Dit Ronde Huis bestaat niet meer, want het werd in 1976 afgebroken.  Het was ooit gebouwd door ingenieur Frank van Vloten (1858 – 1930) die grote percelen had gekocht. In 1904 begon hij met de bouw van het Ronde Huis, dat twee verdiepingen had en een balkon dat rond de gehele eerste verdieping liep. Alle kamers in het huis kwamen uit op de centrale halen en zo leek de indeling op een taart met taartpunten. Rond het huis werd een landschapspark aangelegd, vandaar die restanten van de rodondendrons. Om het vervoer van en naar het station in Nunspeet te vergemakkelijken werd een veldspoorlijntje (smalspoor) aangelegd tussen het station en het Ronde Huis. Vaak werd hier hout mee vervoerd, maar ook wel personen.  Tijdens de eerste wereldoorlog werden Belgische vluchtelingen die in een kamp in Nunspeet verbleven ingeschakeld voor het werk op het landgoed. Tijdens de tweede wereldoorlog werd het Ronde Huis ook gebruikt als een werkkamp. Na deze oorlog verviel het huis meer en meer. In 1966 viel het besluit om het bijzondere gebouw af te breken. P1090682

Aan de andsere kant van het Zandenbosch, even tehn noorden van het ‘Renteloos Voorschotbosch’ ligt de Waschkolk, de kolk is bevroren, maar hier rijden geen schaatsers. Het is stil. Niemand wordt de oren gewassen. Een paar bankjes in de buurt doen vermoeden dat in warmere tijden dit een goede plek is om te vertoeven. 

P1090687

Vanaf hier gaat de route in zuidelijke richting, over rechte lanen en slingerende paden. Dan wijkt het bos (één van de vier) en begint de bebouwing van Vierhouten. Eén van de karakteristieke gebouwen hier is hotel pension Vierhouten.  In 1920 werd dit pension gebouwd, dit was in de tijd dat meerdere schilders uit Den Haag in Vierhouten en omgeving verbleven. Hier op de Veluwe deden zij inspiratie op voor hun schilderwerken.  

P1090688Vierhouten staat niet bekend om de eiercultuur, maar toch zijn deze kleine hapjes hier te verkrijgen. In de buurt zijn meerdere restaurants en overnachtingsmogelijkheden. Toerisme is belangrijk voor dit dorp

Ik kom aan bij de bushalte Centrum. De bus komt hier één keer per uur langs en ik heb de tijd. Met het uitzicht op het dorpshuis en de zon in mijn gezicht neem ik de tijd voor een uitgestelde lunch. De temperatuur is na 15 kilometer wandelen gestegen tot -2 C. Laat nu de bus maar komen.P1090689

 

 

 

 

 

Rob Wolfs  – Wandelen over de onbekende Veluwe – uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig 2017 (wandeling nummer 19 : 15 kilometer)

Voor meer informatie over deze gids en bestelmogelijkheid, klik op Gegarandeerd Onregelmatig

Advertenties

Trage Tocht Staverden

P1090641

Hij stapt op zijn fiets en gaat de Apeldoornse Hoofdstraat af en dan de Loolaan, bij de Naald slaat hij af richting Amersfoort. Bij Millingen slaat hij af naar Staverden. Zijn einddoel is het kasteel. Mijn vader heeft voorop zijn fiets een houten kist met de naam van zijn vader er op. Het is dezelfde naam die de winkelruit van de winkel siert. In de kist zit een nieuw pak voor de bewoner van het kasteel. Mijn opa en zijn zonen hebben weer een nieuw pak gemaakt voor deze kasteelheer.
Mijn schoonmoeder gaat op bezoek bij een vriendin. Deze werkt op kasteel Staverden. De twee vriendinnen kunnen het goed met elkaar vinden. Zo af en toe worden ze samen door de kasteelvrouw ontvangen in het grote huis.P1090619

Staverden heeft een bijzondere geschiedenis. Rond het jaar 1300 kwam graaf Reinald I van Gelre op het idee om een kasteel te bouwen en daar om heen een paar huizen en boerderijen. Dit was nog maar het begin van zijn ideeën, want hij wilde een stad uit de grond stampen op de Veluwe. De rechten had hij al op zak sinds 1298. Het is er nooit van gekomen met die uitgebreide stad. Het is een kleine stad gebleven. In 1202 werd Staverden zelfs officiëel de kleinste stad van Europa. Waar een kleine stad groot in kan zijn. 

P1090622

Ik parkeer mijn auto op een parkeerterrein dat bijna groter is dan de bebouwing van de stad. Er is ruimte genoeg. Er staat geen enkele auto. Ik schakel alle apparatuur voor de wandeling in en ga op pad. Eerst een omtrekkende beweging rond het kasteel. Ik tref al snel een priëeltje met uitnodigende stoelen en een bank, maar het is te vroeg om te rusten. Het grote hek bij de statige ingang ziet er fraai uit.  Ik vraag mij af hoe vaak deze poort opengaat. Het ziet er naar uit dat de ingangen aan de achterzijde zitten.

P1090626

Ik volg de Staverdenseweg en zie dit mooie Tolhuis uit 1859. Er was in dat jaar een weg aangelegd van Harderwijk naar Leuvenum aangeld, de weg ging via Leuvenum en Staverden.  Niet iedereen hoefde tol te betalen. Leden van het Koninklijk Huis waren uitgezonderd, ook de predikant, de dokter, de vroedvrouw en de veearts. Het Tolhuis staat precies tegenover de Hervormde kapel.

P1090628

Voorbij de kapel en het voormalige Tolhuis ga ik de lange Postweg op, omzoomd door bomen, velden, heide  en lichte nevels. Af en toe een boerderij langs de weg.

De route kruist de doorgaande weg en gaat dan langs de rand van een militair oeffenterrein. Veel infrastructuiuur van het Nederlandse leger is verdwenen van de Veluwe, maar er zijn nog steeds duidelijke sporen van het militaire karakter van de Veluwe. P1090630

Ik verlaat de heide om het Speulderbosch in te gaan. In het bos is het gevolg van de recente stormen goed te zien. Er is al veel gezaagd en versleept, maar niet elk pad op de route is even gemakkelijk begaanbaar. Sommige plassen zijn nog bevroren.

Inmiddels maak ik een omtrekkende beweging rond Speuld. Het is hier een landbouwenclave tussen de uitgestrekte bossen en heidevelden. En op deze enclave is natuurlijk ook de nodige aandacht voor toeristische onderkomens.

P1090639

De zon schijnt op het Speulderveld. Een vlakte van heide en verspreid staande grotere groeisels. Het is rustig, heel rustig. In de verte ligt de weg naar Nieuw Millingen, met veel vrachtverkeer.

Wanneer ik later deze weg overgestoken ben groet ik een andere wandelaar. Ik krijg geen respons, waarschijnlijk is deze man bezig met een stilte-wandeling.

P1090645

Zo kom ik weer op het terrein van landgoed Staverden, dat nu eigendom is van Geldersch Landschap & Kastelen en sinds 21016 ook eigenaar van het kasteel. Er staan meerdere boerderijen op het landgoed en ook een werkplek van GL&K. De route komt thuis bij het grote huis. Nu gaat het pad langs het bezoekerscentrum, het waterrad en door de tuin.

P1090646

In de tuin staat een beeld van een witte pauw. Kasteel Staverden heeft een bijzondere band met witte pauwen. De leenmannen die sinds 1400 op het landgoed woonden kregen de verplichting om witte pauwen op het goed te houden. De lange veren van deze pauwen werden gebruikt als versiering en kenmerk op de helm van de graaf. Er is nu geen graaf meer. Een vorige eigenaar, Frederik Bernard s’Jacobs (1850-1935) heeft de traditie van de pauwen weer in ere hersteld en nu worden jaarlijks witte pauwenveren aangeboden aan de commissaris van de Koning in Arnhem. Ik heb nu geen witte pauwen gezien, maar ze zijn er wel. Ik zag zelfs een bordje dat verwees naar de pauwen. Nu doe ik het met deze versteende pauw.

Het is een mooie wandeling door bossen, langs akkers en over heidevelden en een mooie dosis cultuurgeschiedenis.

Rob Wolfs  – Wandelen over de onbekende Veluwe – uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig 2017 (wandeling nummer 17 : 14 kilometer)

Voor meer informatie over deze gids en bestelmogelijkheid, klik op Gegarandeerd Onregelmatig

Advertenties

Zuiderzeepad (10) Spanga naar Delfstrahuizen

P1090555

Op onze vorige tocht zijn we de grens tussen Overijssel en Friesland over getrokken. Vandaag trekken we wederom een grens over. Het is de taalgrens. We wandelen in historische en linguïstische tijden.

Een eerste aanzet voor de verandering in taal treffen we aan achterop de buurtbus, die ons van Wolvega naar de bushalte Hoek Spanga gaat brengen. ‘Met elkaar. Voor elkaar.’ De Friezen kunnen er wat van. Gelukkig kunnen we met de vrijwillige buschauffeur in het Hollands praten, zelfs praten met een licht Saksische ondertoon is hier niet nodig. 

De bus rijdt een mooie route, we passeren de Oldelamerbrug (waar we later ook zullen lopen), over de Grindweg passeren we kleine plaatsjes, zonder winkels, een ijsbaan met water, zonder ijs. Wel is het mogelijk om hier Piet in te laten stappen. Piet is ook een vrijwilliger op de bus. Gelukkig zijn we als passagiers nog in de meerderheid. P1090561

We stappen uit op de grens van Spanga en Scherpenzeel, wandelen over het kruispunt, brengen een groet aan Pieter Stuyvesant (die hier waarschijnlijk niet is geboren) en slaan links af om het pad van de vorige etappe te vervolgen. Mooi is dat dit pad oudere papieren heeft dan de Grindweg waar het verkeer overraast. Sommige huisjes aan dit Voetpad lijken alleen met de benenwagen te bereiken.  P1090578

We passeren allerhande bedrijvigheid, zoals een atelier van kunstenares Titi. Vlak voor de kerk van Munnekeburen verlaten we het Voetpad en slaan we rechtsaf het Scheenepad in en gaan zo de Rottige Meente in. In oude tijden waren hier de gemeenschappelijke hooilanden, nu is het een prachtig natuurgebied, met wandelpaden, bruggetjes en her en der een huisje, sommigen heel oud, anderen van nieuwere snit, maar wel passend in dit bijzondere landschap. We reiken tot in de hoek waar de Scheenesluis is en molen De Rietvink.  Verder is in deze hoek ook een Bed & Breakfast.    P1090580

Wij slaan hier linksaf en lopen over een dijk langs de Helomavaart. Op de dijk treffen we een fraai sluishuisje aan. Om het gebied van de Rottige Meente goed te houden is een uitmuntende waterbeheersing van groot belang. 

We komen aan bij de Oldelamerbrug waar druk gewerkt wordt vanaf een werkboot. Een enkele wandelaar treffen we hier. 

P1090584

 

Aan de overzijde van de Helomavaart lopen we verder naar het westen. Aan onze rechterhand liggen De Weeren en even verderop lopen we langs het Braandemeer. Iemand is bezig in het riet. Bossen riet liggen opgetast, wachtend op een dak.  Wolken en zon spelen een spel, gedreven door de wind. 

P1090597

In de zuidwestelijke hoek van het gebied nemen we het pad naar het noorden en we hebben een rivier aan onze linkerhand. Vanaf deze oever noemen we de rivier ‘Kuinre’. Ook in dit stille gebied staan nog een paar woningen. We nemen een pauze op de restanten van wat eens een gebouw, misschien zelfs een huis, was. We komen op onze wandeling uit op het Bokploegpad en daarna de Tjongerweg. Dan zien we het: de pont. Niet zomaar een pont, maar een zelfbedieningspont. Ik neem het op mij om aan de slinger te draaien. Onze jaren in de Zaanstreek hebben ons ervaring gegeven met dergelijke zelfbedieningspontjes, maar het is wel een ervaring die opgefrist dient te worden. Het lukt ons om aan de overkant te komen. Nog even een fraaie wandelbrug over en we zijn aan de andere oever van de Kuinre gekomen. Vanaf deze oever heet dit riviertje ‘T(s)jonger’. Met andere woorden: we zijn hier de taalgrens overgestoken.  Ik ben benieuwd wat het ons gaat brengen.   P1090608

Ook aan deze oever ontkomen we niet aan een sluis. Hier voorzien van een fraai huisje en liggend aan het Tjongerpad. Wij lopen verder over het Tjongerpad, dat geasfalteerd is. Een boer komt met zijn giertank van het land af en passeert ons. Moddersporen liggen her en der op de weg. Wij naderen Sânbuert. 

P1090612

Vorig jaar is hier een huwelijk gesloten en de jonge bruidsgenoten worden nog dagelijks hierinnerd aan die heugelijke dag. Aan de overkant van de weg voor hun huis staat een paal met allerhande bordjes met teksten in het Frysk. Helemaal onderaan staat ‘lekker koese’ (welterusten of slaap lekker). Goed dat die tekst als laatste in de rij staat. 

P1090613

 

Even voorbij Sânbuert komen we aan bij de Pier Christiaanssleat. Deze sleat ligt tussen de Tsjonger en het Tsjûkemar. Wij volgen het Kettingpad naast de sleat. Zo komen we aan bij de vele boten die een winters onderkomen hebben gezocht in Dolsterhuzen. 

P1090616

 

De route komt uit op de doorgaande weg in Dolsterhuzen, de Marwei. Even naar rechts lopen langs de weg en we komen bij de bushalte. Binnen een paar minuten zal een bus komen die ons via Rotsterhaule, Sint Jânsgea en Rottum naar het treinstation in It Hearrenfean zal brengen. We zien het Abe Lenstra (‘us Abe’) stadion en aan de overzijde een immens kantoor van de RABO. Van It Haerrenfean gaat de treinreis naar Wolvega waar onze auto staat.

Advertenties

Zuiderzeepad (9) Blokzijl naar Spanga

P1090484
Het is vandaag een internationale tocht. We wandelen dwars door Nederland en sluipen Fryslân binnen. Maar laat ik bij het begin beginnen en dit begin van de wandeltocht ligt bij het busstation van Blokzijl. We gaan eerst naar de vlakte en wandelen dan een woest bos in. Het is niet meer voor te stellen, maar hier heeft in oude tijden een woest bos gelegen. Nu is er van het woeste bos alleen nog maar een plaatsnaam overgebleven. We dienen goed op te letten want voor dat we het weten zijn we Baarlo al weer uit.

P1090487
Maar zo doe ik Baarlo en zijn inwoners tekort. Middenin het dorp is een begraafplaats, een oude begraafplaats. In de begintijd van de Reformatie, die 500 jaar en een paar maanden geleden begon in Wittenberg (Duitsland), kwamen de gelovigen vanuit Blokzijl om hier in de kapel bijeen te komen. De kapel (die er al was voor 1476) is verdwenen. Wat bleef is de begraafplaats met de klokkenstoel. Baarlo heeft oude papieren. Al in 1281 wordt de plaats genoemd, een echtpaar hier kreeg een uitkering van het klooster Ter Hunnepe, in de buurt van Deventer. Hier zijn stille getuigen van een oude tijd.

P1090498
Van Baarlo brengen lange en rechte en zonnige wegen ons naar Nederland. Hier is water en riet en een ooievaarsnest en woningen, al dan niet bewoond. Misschien duidt het getal ’30’ op het bord wel op het maximum aantal bewoners van Nederland. Er is rust bij de huizen. In de verte zien we mensen en machines bezig in het riet. Zij doen hun werk in stilte.

P1090504

Vanuit het licht bevroren Nederland brengt een voetpad ons dwars door de rietvelden. De zon kleurt het riet geel en goud. Vogels vliegen en nemen stilte mee. Op water ligt nog een heel dun laagje ijs, dat door de zon op het punt staat te breken. Een paar schoven riet liggen langs de kant van het pad. Elke schoof wordt bijeen gehouden door een oranje touwtje. Het soort touwtjes dat mijn schoonvader altijd bij de hand had wanneer hij rond liep op zijn boerderij.
P1090511
We komen uit bij de Wetering. Aan beide zijden van het water liggen huizen, op ruime percelen. Wij wandelen achter de westelijke huizenrij langs, over een asfaltweg, waar zelfs verkeer is. De postbode brengt een blauwe enveloppe in contact met een brievenbus. Een vrouw loopt over het asfalt dat op sommige plekken spiegelglad is.
We nemen een pauze op een bankje bij een Bed & Breakfast (dat zal wel een uitdrukking in het plaatselijke dialekt zijn?). De eigenaar is ook gastheer voor de Weerribben. De website vermeldt dat de eigenaren een time-out hebben sinds 1 januari 2016. Òf ze zijn vergeten de website bij te werken òf ze zijn vergeten het bordje bij het hek weg te halen. Onze boterhammen smaken er niet minder om. Een voet- en fietspad brengt ons langs het water naar Kalenberg.

P1090523
Het is stil, heel stil in Kalenberg. Het water ligt tussen huizen, stil. Het wandelpad is stil. In het café is het stil. In het hotel is het stil. Het brugwachtershuisje is verlaten. Twee mannen vissen op het water en groeten ons met een stille groet. De oude kerk is stil. Een sticker ‘Wandelaars welkom’ gaat vergezeld van een bordje ‘gesloten’. Ver voor ons uit lopen vier mensen, het zijn wandelaars op het Zuiderzeepad. In een tuin zien we een persoon in zijn tuin werken. Wanneer we het huis zijn genaderd is de persoon verdwenen. Het is waarschijnlijk te druk buiten met deze twee wandelaars. Een vrouw hangt in stilte de was op aan een droogrek in de tuin. Huis na huis verkeert in stilte. Tuinen zijn overwoekerd. Hier is niets te wonderlijk. Bordjes met ‘bed & breakfast’ verkondigen wat niet aanwezig is.
P1090534
Met deze stilte gaat onze tocht verder. Ook de drie reeën die we zien houden zich stil. Langs de Kalenbergergracht is het stil. Oude vervenershuisjes staan langs de kant, achter gelaten, wachtend op zonniger tijden.
En dan is daar Ossenzijl. Een plaats van belang, met een brug waar auto’s overheen zouden kunnen rijden, maar het niet doen. Het enige winkeltje van het dorp is nu gesloten. Op de hoek van een weg is een eetcafé: gesloten. Aan de overzijde van de weg is een restaurant: gesloten. Er is geen musketier te bekennen, zelfs niet één. Twee jongens zijn bereid om de stilte te doorbreken en een snipper informatie te verstrekken. Verderop, nog verder dan de begraafplaats, is ook nog wat. ‘Maar we weten niet of dat open is’, zegt één van de jongens. Hij beseft wat een winter in Ossenzijl betekent. Wij verlaten het dorp in noordwestelijke richting over een rechte weg. We passeren de Linde, een rivier die scheiding brengt tussen Overijssel en Fryslân. We worden niet verwelkomd in het Frysk, geen bord om ons te herinneren dat we een ander land binnen gaan. Het land van pake en beppe. Maar hier in Weststellingwerf is het Frysk nauwelijks doorgedrongen, hier spreekt men eerder met Saksische tongval.
Om van de schrik te bekomen lunchen we aan de Linde, met zicht op de jachthaven en bijbehorende gebouwen. Vlakbij ons staat een bord dat ons opmerkzaam maakt op overstekende otters. Deze beestjes hebben daar ruim de tijd voor want er komt weining verkeer over de Lindedijk. Maar één auto kan zo’n beestje slachtotteren.
P1090542
Vanaf de Marktweg slaan we de Spangahoekweg in en voordat deze weg de Scheene kan oversteken slaan we linksaf en gaan een verscholen pad op. Omzoomd door bomen in dit kale land.
P1090545
Het pad brengt ons bij de begraafplaats van Spanga, met een mooie klokkenstoel. Tot 1831 stond hier een kerkgebouw dat echter geheel werd afgebroken vanwege de bouwvallige staat. De klokkenstoel werd 20 jaar later gebouwd, er kwamen later andere klokkenstoelen en de huidige dateert uit 1989, eerst zonder klok, maar nog in hetzelfde jaar kwam er een klok in te hangen. Er wordt wel gezegd dat de klokkenstoel een ‘klokkentoren van de armen’ is. Echter, een beppe van mij ligt begraven op een kleine begraafplaats met een klokkenstoel, dichtbij Oranjewoud. Deze begraafplaats aan de Marijkemuoiwei (Brongerga) herbergt ook de grafkelder van de familie van Limburg Stirum, toch niet een arme familie te noemen. Een ver familielid van deze familie ligt hier in een apart graf begraven.
P1090550
Ik dwaal af, laten we verder lopen op dit mooie wandelpad. We komen langs een bijzondere tuin, aangelegd door Corrie en Jan van Dam, Jan heeft zelfs zijn eigen wandelbrugje. Meerdere wandelbankjes staan langs het pad en op naastgelegen stukken van de tuin.
We komen op de Pieter Stuyvesantweg. Hier verlaten we de route en gaan naar de bushalte voor de buurtbus, die een paar minuten eerder is vertrokken. Op het kruispunt staat een gedenkzuil, ter ere van Pieter Stuyvesant, die in het naastgelegen Scherpenzeel enige jaren van zijn jeugd doorbracht toen zijn vader daar predikant was. Ik weet niet of deze erezuil veel Amerikaanse toeristen trekt, die graag deze plek van de laatste Nederlandse gouverneur van Nieuw-Amsterdam (1645 – 1664) willen zien.
Vanuit het zonovergoten bushokje waar we bijna een uur wachten, zien we aan de overzijde van het kruispunt café ‘De Veehandel”, we wagen niet eens een poging om de weg over te steken. Het ziet er verlaten uit, zelfs op afstand.
De buurtbus komt en stopt en gaat. Eerst naar Langelille en dan via de Oldelamerbrug naar Wolvega. De buschauffeur vertelt op enthousiaste wijze over zijn vrijwilligerswerk, zijn elfstedentocht en marathons en spinning en zijn oude baan. Wellicht heeft hij er wel oren naar om eens een wandeling te maken. Hij brengt ons keurig naar het station van de NS, vanwaar wij verder reizen.

Advertenties

Trage Tocht Garderen

P1090360

De buurtbus stopt bij de halte Bakkerstraat, een paar meter voorbij de bakkerij met gelegenheid om even uit te rusten met iets te drinken en te eten. Ik stap een uur later uit dan gepland. De treinverbinding tussen Amersfoort en Zwolle heeft problemen en dat levert vertragingen op. Mijn geplande busrit van Putten naar Garderen heb ik vervangen door een treinreis naar Ermelo, een pauze in de gezellige ruimte op het station en daarna de buurtbus, die als eindhalte heeft de Bakkerstraat. Het is druk in het buurtbusje. Twee oudere echtparen stappen uit bij het Boshuis in Drie, na een slokje gaan ze terug wandelen naar Ermelo. De bus gaat verder naar Speuld om in Garderen te keren. 

P1090370

Vanf de bushalte kom ik na een kleine omtrekkende beweging aan in De Duinen. Ik hoor net niet de golven van Zuiderzee. Het is een prachtig gebied met een golvend landschap, dansende bomen en veel gevallen blad. Een enkele wandelaar en hondenbezitter komt ik tegen op mijn pad. Recreatiewoningen zijn hier nooit ver weg en de hondjes die daar bivakkeren dienen ook uitgelaten te worden. 

P1090372

De kou van de afgelopen dagen hangt nog in de lucht en op de grond. Het vriest en bladeren knisperen onder mijn schoenen. Ik ga voorzichtig om met een paar mooie plaatsen met ijshaar (of was het ijsbaard?) Deze plekken lichten op tussen de verbruinde bladeren. Het is een kwetsbaar gezicht en ik blijhf er met mijn vingers van af.

P1090373

 

De stormen van de afgelopen periode hebben in deze buurt ook huisgehouden, geblokkeerde paden, geknakte stammen, doorgescheurde takken. Echter, de dansende bomen van de Speulderbossen en de Sprielderbossen dansen vrolijk voort op telkens nieuwe deuntjes. Via de Putterweg kom ik op de Hessenweg, één van de vele Hessenwegen in ons land. Eén van mijn voorvaderen trok vanuit Hessen naar de lage landen, ergens in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij kwam terecht in Groningen, ging samenwonen met een plaatselijke meid (getrouwd over de puthaak!), trok verder naar Friesland, en zijn leven werd beëindigd op het schavot bij het Blokhuis in Leeuwarden. Ik vermoed dat hij niet op deze Hessenweg heeft gewandeld. 

P1090378

Van de Hessenweg kom ik in Koudhoorn. Op een kruising staat een gebouwtje met de naam ‘Lichtpunt‘. Het heeft geen uitstraling. Kaal en kil in een lege ruimte. Op het kaartje in mijn routeboekje staat een rood kruis. Dit gebouw is een vereningsgebouw van de Hervormde gemeente Putten. Het zou zo maar een handel in lichtarmaturen kunnen zijn. Het valt niet altijd mee om een zoutend zout en lichtend licht te zijn. P1090380

Via landweggetjes met bevroren modder en een staande luchpauze kom ik aan bij landgoed Boeschoten. Met de langste boswandeling van Nederland ben ik ook op dit landgoed geweest, maar nu bij een andere ingang. De ingang vraagt bijzondere attentie.Er is een klein klaphek en daarboven zijn leidingen gespannen om edelherten buiten het landgoed te houden. Wanneer ik door het open land loop breekt in alle stilte de zon door. Een zon die mij de rest van de wandeling verlicht.  

P1090386

Dat er ‘wild’ op de Veluwe huist is mij bekend. Op onze trage tocht Mossel zagen we een groepje zwijnen heen en weer rennen. Maar nu ik heden dichterbij Garderen kom sta ik oog in oog met olifanten. Gelukkig hoef ik geen gepaste afstand te houden, zelfs niet met het kleintje erbij. Het zijn een stel houten klazen. Deze beesten staan op de parkeerplaats van het beelden- en zandsculpturenpark, veel heb ik er over gehoord, maar nog nooit heb ik er mij toegang tot verschaft. Ook vandaag gebeurt het niet, want ik ga op de loop voor de olifanten. 

 Aan mijn linkerhand is Het Gat van Zus. Nu heb ik drie zussen, maar hier heb ik ze nooit over gehoord. Een besloten familiebijeenkomst is gewenst om dit door te praten en uit te praten. P1090393

Wanneer ik de Hoge Steeg oversteek kom ik weer langs vakantiehuisjes. Er is geen ontkomen aan in deze omgeving. Via een heideveldje op de Wilde Kamp kom ik bij de volgende verzameling vakantiehuisjes. Om de wandelaars een beetje te ontzien worden boompjes die aan het einde van hun garantieperiode zijn vakkundig omver gehaald. 

P1090397

Langs een doorgaande weg nader ik de kern van Garderen. Familieverhalen van de koude kant borrelen op. Aan de voet van de oude lindeboom staat deze woning die vroeger een restaurant herbergde. Mijn wandellief kwam hier vaak, bij haar moeder achterop de brommer reden zij van het middelpunt van het land naar familie. Mijn wandellief, die toen nog wandelliefje was, kon plaats nemen op het terras en zij kreeg van tante Maas een glas en een flesje chocomel. Wat een tractatie! Dan weer terug, met de voeten in de bromfietstassen. P1090401

Vlakbij de oude kerk van Garderen, de kerktoren stamt vermoedelijk uit de 14e eeuw, staat een beeldengroep als herinnering aan de tijd van de Reformatie. In Garderen stond destijds Jan Gerritsz Verstege als kapelaan van 1544 – 1549. Hij stapte over naar de nieuwe leer van de Reformatie. In 1554 publiceerde hij zijn beroemd geworden boek ‘Der Leeken Weghwijser’ onder zijn  schuilnaam Anastasius Veluanus . De beeldengroep is van de hand van Gerard Overeem.

Momenteel gebruiken zowel de PKN als de Hersteld Hervormde Gemeente gebruik van dit gebouw. Beide kerkgenootschappen kunnen door één deur naar binnen. 

Een bankje bij de bushalte nodigt mij uit om plaats te nemen, een paar boterhammen verwisselen van plaats. Nog een paar minuten en dan zal de bus naar Putten hier stoppen, een paar meisjes zijn uit een andere bus gestapt en wachten hier. Dan komt de eerste militair, met zware bewapening langzaam langs lopen, een andere loopt aan de overzijde, dan komt de volgende, en nog één, en nog één. Het is veilig op straat wanneer ik met de bus vertrek. 

De bus passeert Bilderberghotel ’t Speulderbos en mijn gedachten dwalen af naar april 1987.   

Rob Wolfs  – Wandelen over de onbekende Veluwe – uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig 2017 (wandeling nummer 16 : 14 kilometer)

Voor meer informatie over deze gids en bestelmogelijkheid, klik op Gegarandeerd Onregelmatig

Advertenties