Geert Grootepad 1, Deventer

Deventer, dat staat vast.
Maar hoe zal het weer daar zijn? Geschikt voor een wandeling door de buitenstedelijke dreven van deze oude Hanzestad? Of is het verstandiger een stadswandeling te maken om gelegenheden om te schuilen bij regenbuien binnen te vluchten?
Onze keus valt op een stadswandeling. In Deventer kan niet genoeg worden gewandeld. Onze keus blijkt de eerste aflevering te zijn van het Geert Grootepad te zijn. Het is een rondwandeling vanaf het treinstation. We parkeren onze auto op de Beestenmarkt waar de enige beesten gevormd zijn uit metalen platen. Een spaarzame herinnering aan een dierenrijk verleden. P1120205
Vanaf het station gaan we via de Keizerstraat (en het Turkse consulaat) naar het oude centrum. We komen al snel in de Geert Grootestraat, waar ooit Etty Hillesum woonde (1940-1943). Deventer Literair heeft hier een bordje aan de muur bevestigd. Op meerdere plaatsen is deze nobele club actief in de stad. Via een tussendoor pad (en een naar thee geurende doorgang) komen we in de Walstraat. Een week geleden was deze straat geheel in de sfeer van Charles Dickens. Toen ik lang geleden vlakbij aan de Houtmarkt woonde was deze Walstraat toe aan een flinke opknapbeurt. Dille & Kamille had zich toen net gevestigd in de straat. Nu is een prachtig straatje om door te wandelen en om de veelheid aan winkeltjes binnen te lopen. In de oude mosterdfabriek zijn meerder winkeltjes aanwezig, een lust voor het oog. Hier in de buurt, misschien zelfs wel in deze straat, heeft Leo Halle gewoond. Ik herinner me dat er vroeger een herinnering aan deze doelman van Go Ahead en het Nederlands elftal aan een muur hing. Ik zie nu niets. Of heeft mijn geheugen mij in de steek gelaten? Mijn oom Rommy speelde in de competitie met het Apeldoornse Robur & Velocitas nog wel eens tegen Halle, of hij gescoord heeft tegen de leeuw van Deventer weet ik niet.

P1120215
We vervolgen onze route en komen aan bij de Bergkerk, een herkenbaar punt in het silhouet van Deventer. Het ene torentje net iets hoger dan het andere torentje. De kerk is niet meer in gebruik voor kerkdiensten, nu is er ruimte voor concerten, tentoonstellingen en dergelijke. Het plein voor de kerk is bij veel wandelaars bekend, want in één van de oude panden zetelt een wandelwinkel, met een zeer uitgebreide voorraad aan wandelboekjes en wandelgidsen en wandelkaarten uit binnenland en uit buitenland. Ook wat wandelkleding heeft zijn intrede gedaan in de winkel.
Via de Brink en langs de Waag gaan we verder, een kleine afwijking van de route veroorloven wij ons. We gaan de Kleine Overstraat in. Altijd lastig om te onthouden waar de kleine en waar de grote Overstraat is. We gaan naar een Stempelgalerie, waar duizenden stempels met allerhande afbeeldingen te koop zijn. We kopen twee stempels met een molen. Bij onze kleine afdwaling zit ook bezoek aan het Volkshuis, een prachtige gelegenheid om wat te drinken en een verrassende taart bij het drinken te nuttigen, met een prima en enthousiaste bediening.

P1120239
Via de Assenstraat (met vele mooie deuren!) en de Grote Poot komen we uit bij de imposante Lebuinuskerk. Een naam die verwijst naar de Engelse zendeling die aan de oever van de IJssel een kerk bouwde en het evangelie verkondigde. In de kerk wordt druk gewerkt om stoelen klaar te zetten voor de dienst op kerstavond. Dan zullen veel mensen de kerk binnenstromen. Wij lopen rond en dalen af in de crypte, die ook als stiltecentrum dienst doet. Een kaars brandt. Een gedicht geverfd aan de muur. Een dooprol in een nis. Een opengeslagen oude bijbel. De crypte ademt eeuwigheidheid en tijdelijkheid.

P1120255
Aan het Lamme van Dieseplein treffen we het Geert Grootehuis. In dit museum draait het om de man die werd geboren (1340) in Deventer en die overleed (1384) in Deventer en die een grote indruk achterliet en ook de stroming die wordt genoemd Moderne Devotie. De Moderne Devotie was een vernieuwingbeweging binnen de Roomskatholieke kerk in de lage landen met een uitstraling ver over de grenzen. In deze beweging was een persoonlijke beleving van het christelijk geloof van belang en deze beleving was gekoppeld aan een leven van eenvoud. Geert Groote verzette zich tegen de rijkdom van de kerk en de kerkvorsten. Zelf leidde hij aanvankelijk een bevoorrecht leven. Hij ging naar de Latijnse school in Deventer, studeerde aan de Sorbonne te Parijs, verbleef aan het hof te Avignon waar in die tijd paus Urbanus V zetelde. Hij was kanunnik te Aken en te Utrecht.
Toen Geert in 1372 genas van een ernstige ziekte besloot hij het roer van zijn leven om te gooien. Hij schonk zijn huis aan het stadsbestuur van Deventer zodat er in een geloofsgemeenschap van arme vrouwen gevestigd kon worden. Dit was het begin van de Zusters van het Gemene (= gemeenschappelijke) Leven. Tevens het begin van meer leefgemeenschappen die in navolging van Christus wilden leven. Groote overleed nadat hij tijdens een bezoek aan een vriend die aan de pest leed, besmet raakte.

P1120260

Onze Geert Grootetocht brengt ons ook langs de Broederenkerk aan het Broederenplein en de Broederenstraat. De Broeders van het Gemene Leven, zijn evenals de Zusters, nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld van Deventer. De Broederenkerk heeft een lange geschiedenis. Rond 1300 was hier al een klooster van de minderbroeders Franciscanen en een 35 jaar later werd een kerk gebouwd op initiatief van prinses Eleonara van Engeland. Geert Groote heeft deze kerk gekend en zal er ook gekerkt hebben. In 1940, 600 jaar na zijn geboorte, werd een gedenksteen ter herinnering aan Geert Groote aan de muur van de kerk geplaatst.
Via de Bagijnenstraat en de Smedenstraat gaan we naar het beroemde Vogeleiland in het park voor het station. Onze historische wandeling zit er op, maar we zijn nog lang niet uitgewandeld in Deventer.
Geert Grootepad – rondwandeling Deventer – 4 kilometer

Advertentie